Organizacja stypy. Jak zorganizować stypę?

Przygotowując ostatnie pożegnanie zmarłego, stajemy przed dylematem, czy po pogrzebie zorganizować również stypę. Opinie na ten temat są podzielone – dla jednych konsolacja jest ceremonią uczczenia pamięci bliskiej osoby, inni uważają tę uroczystość za niestosowną i szczególnie kłopotliwą dla rodziny zmarłego.

Obyczaj wyprawiania stypy wywodzi się ze słowiańskich obyczajów pogrzebowych. Sam wyraz stypa pochodzi się od łacińskiego słowa stipi oznaczającego składkową ofiarę i w XVI wieku zastąpił słowiańską nazwę obrzędu, czyli strawę. Stypą bądź strawą nazywano wówczas pożegnalną ucztę organizowaną po śmierci bliskiej osoby, a także znanej postaci, wodza, czy wojownika.

Słowiańskie stypy przebiegały zazwyczaj według podobnego scenariusza – po pogrzebie najbliższa rodzina zmarłego zapraszała uczestników pochówku do swojego domu lub do gospody na poczęstunek. Podawane podczas uczty potrawy zależały od majętności rodziny oraz zwyczajów lokalnych. Słowiańskie strawy były też czasami poprzedzane urządzanymi na cześć zmarłego gonitwami, tańcami i igrzyskami. Godny pogrzeb oraz suta stypa zabezpieczały rodzinę przed powrotem zmarłego.

Tradycja organizacji styp po śmierci bliskich osób przetrwała do naszych czasów. Obecnie przyjęcie po pogrzebowe jest jednak opcjonalne, a decyzja o jego zorganizowaniu bądź pominięciu jest zawsze uzależniona od konkretnej sytuacji. Nie warto jednak zmuszać się do przygotowywania stypy wbrew swoim kiepskim przeczuciom. Jeżeli wahamy się, czy i w jakiej formie zorganizować konsolację, przed podjęciem decyzji rozważmy kilka czynników:

Opinia znajomych – jeżeli nie odczuwamy potrzeby przygotowywania stypy nie ulegajmy tylko dlatego, by uchronić się przed zdziwieniem, czy niepochlebnymi reakcjami krewnych albo znajomych. W tej kwestii decydujący głos ma zawsze najbliższa rodzina zmarłego, a nie osoby postronne.

Tradycja – jeśli z kolei już od wczesnego dzieciństwa uczestniczyliśmy w tego typu spotkaniach, w momencie, gdy sami musimy zatroszczyć się o organizację pogrzebu i związanych z nim uroczystości, stypa może być dla nas naturalnym elementem przygotowań. Jeżeli jednak pamiętane przez nas przyjęcia poświęcone pamięci zmarłego przeradzały się w biesiady i pijatyki, nie przygotowujmy niestosownej, hulaszczej stypy, tylko uczcijmy pamięć zmarłego w ścisłym gronie np. domowników.

Uprzejmość – konsolacja ma również zastosowanie czysto praktyczne, szczególnie jeżeli na pogrzeb przyjeżdża liczna rodzina z daleka. Zaproszenie na stypę odbierane jest wówczas jako przejaw elementarnej gościnności. Spotkanie po ceremonii pogrzebowej to ponadto sposób podziękowania bliskim za przybycie oraz zapewnienie im możliwości odpoczęcia i posilenia się przed drogą powrotną.

Rodzina – po śmierci bliskiej osoby odczuwamy wielką samotność i pustkę. Potrzebujemy wsparcia, a także potwierdzenia tego, że zmarły był kimś kochanym nie tylko przez nas, ale i przez wielu przeżywających jego odejście ludzi. Dlatego o śmierci powiadamiamy całą rodzinę. Nieprzypadkowo mówi się, że krewni poznają się na ślubach i pogrzebach. Konsolacja bywa jedyną możliwością spotkania się w szerokim gronie. Stypa staje się więc nie tylko czasem uczczenia pamięci zmarłego, ale i momentem zacieśniania więzi rodzinnych.

Pociecha? – obecność bliskich, rozmowa z nimi oraz okazja do wspominania zmarłego podczas konsolacji, może stanowić źródło pocieszenia. Często jednak najbliższa rodzina zmarłej osoby wolałaby w zaciszu własnego domu rozpocząć żałobę i zapoczątkować proces gojenia ran. Podczas spotkania po pogrzebowego może się wzmagać pragnienie ucieczki od innych ludzi. Wtedy okazywane przez krewnych współczucie oraz kondolencje stają się wręcz przytłaczające. Dlatego – jeśli zdecydujemy się na konsolację – pamiętajmy, by nie przeciągać ponad miarę tej uroczystości.

Kłótnie rodzinne – w momencie gdy rodzina nie utrzymuje ze sobą bliskiego kontaktu, jest skłócona i widuje się wyłącznie na oficjalnych uroczystościach, warto poważnie zastanowić się na sensem przygotowywania stypy. Nie warto organizować spotkania na siłę ani zmuszać do natychmiastowego pogodzenia zwaśnionych stron. Jeśli spotkanie po pogrzebie miałoby przebiegać w atmosferze gniewu, wzajemnych animozji i pretensji lepiej je pominąć.

Finanse – pogrzeb i konsolacja, bywają bardzo kosztowne. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie organizacji stypy, przeliczmy nasze środki. Wprawdzie w polskiej mentalności głęboko zakorzenione jest stwierdzenie zastaw się, a postaw się, lecz nie trzeba się zadłużać organizując konsolację! Nie ma obowiązku zapraszania wszystkich obecnych podczas pogrzebu na stypę, a tym bardziej nie istnieje konieczność podejmowania gości w ekskluzywnej restauracji. Czasem lepiej zorganizować niewielkie przyjęcie wyłącznie dla najbliższej rodziny w domu.

Miejsce – najczęściej stypa odbywa się w lokalu lub w domu. Spotkanie po pogrzebowe w restauracji jest z pewnością bardziej komfortowe – odbywa się na większej powierzchni, bez konieczności troszczenia się o gotowanie, czy późniejsze sprzątanie. Niestety, jest to oczywiście opcja znacznie kosztowniejsza niż podjęcie gości w domu. Decyzję o miejscu warto podjąć w oparciu o liczbę zaproszonych osób, nasze warunki finansowe i mieszkaniowe.

Ilość osób – w momencie, gdy zdecydujemy się na przyjęcie po pogrzebowe, należy zastanowić się, kogo zaprosić na stypę. Niewątpliwie pierwszeństwo na liście gości ma najbliższa rodzina oraz krewni, którzy przyjechali z daleka, np. z innych miast.

Alkohol – czy podczas konsolacji stawiać alkohol na stół? I znów jest to wyłącznie nasza decyzja. Napoje wysokoprocentowe mogą być dobrym pomysłem, szczególnie gdy pogrzeb odbywa się zimą, a alkohol na stypie służy szybkiemu rozgrzaniu zmarzniętych gości. Natomiast w przypadku, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że z pojawieniem się na stole napojów wysokoprocentowych  konsolacja zamieni się w libację, lepiej zrezygnować z podawania alkoholu.


Alina Grzegorzewska


Komentarze


Tadeusz...........: Dziękuję . Dobry artykuł.Nie jesteśmy przygotowani, obeznani z takimi sytuacjami . Przydatne informacje ....

1 czerwca 2012, godzina 19:09:00