Śmierć i podatki, symbolika twierdzenia Benjamina Franklina

Jak to powiedział kiedyś Benjamin Franklin : „ Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków”. Jeśli głębiej zastanowimy się nad tym stwierdzeniem, zdziwić się można nad jego prostotą, a zarazem głęboką prawdą, którą niesie. Śmierć bowiem jest na świecie od kiedy tylko pojawiło się życie. Jest jego nieodzowną częścią, to oczywiste. Podatki zaś są znane już od najdawniejszych czasów. Mówią nam o nich zarówno źródła pisane jak i archeologiczne. Przekazy o nich są min. w Starym Testamencie. Potwierdzają je także wykopaliska na terenie starożytnego Sumeru czy Egiptu, a więc najstarszych cywilizacji.

Jedni śmieją się, że podatki mogą tylko człowieka przyprawić o śmierć, a ona jest od nich wybawieniem. Zapewne jakaś prawda tkwi i w tym powiedzeniu, ponieważ chyba każdy z nas narzeka na podatki i obowiązek ich płacenia.

Czym jest śmierć każdy z nas wie i zapewne wielokrotnie się z nią spotykał. Jednakże co ona ma wspólnego z podatkami? Zdziwić może fakt jak wiele i jak istotne są to rzeczy. Podatek jest to świadczenie pieniężne, popierane przez państwo bądź daną jednostkę samorządu terytorialnego. Są one wykorzystywane na realizację zadań publicznych, przykładowo: rozwój infrastruktury, służbę zdrowia, wojsko, oświatę itd. Pieniądze te trafiają do skarbu państwa lub do jednostek samorządowych. Podatki posiadają cztery cechy: nieodpłatność, przymusowość, powszechność i bezzwrotność. Dzielą się na dwie kategorie: bezpośrednie ( np. podatek gruntowy, czyli nałożone na dochód lub majątek podatnika) i pośrednie ( nałożone na przedmiot, np. VAT ).

Ściśle ze śmiercią związany jest podatek od spadków i darowizn. Podstawę tego opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po odtrąceniu długów (np. koszty choroby zmarłego, koszty pogrzebu, koszty związane z wykonaniem i postanowieniami w testamencie). Obowiązek podatkowy powstaje w sytuacjach: nabycia spadku w drodze dziedziczenia, przy nabyciu z polecenia testamentowego, przy nabyciu w drodze darowizny, przy nabycia w drodze zasiedzenia itd. Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie zeznania podatkowego. Szczegółowo te zasady określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn z dnia 4 maja 2001 roku. Do takiego zeznania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające nabycie rzeczy lub praw majątkowych, posiadanie tytułu prawnego do danej rzeczy lub praw majątkowych oraz istnienie wszelkich obciążeń nabytych rzeczy.

Ponieważ każdy zmarły też był podatnikiem, zobowiązanym do płacenia podatków, śmierć wiąże się z pewnymi obowiązkami dla spadkobierców, czyli najczęściej najbliższej rodziny. Po śmierci bliskiej osoby należy zawiadomić lekarza, w celu uzyskania karty zgonu, niezbędnej przy załatwianiu formalności związanych z pogrzebem. Następnie należy wystąpić o zasiłek pogrzebowy do oddziału ZUS, który należy się w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Aby go nie stracić należy zgłosić się o niego w ciągu 12 miesięcy od śmierci. Jeśli zmarła osoba była pracownikiem jakiejś firmy, rodzinie należy się odprawa, w zależności od stażu pracy. Małżonek pracownika ma również prawo do uzyskania z zakładu pracy zapomogi pieniężnej. Najbliższym należy się też renta po zmarłym. Upoważnione do niej są głównie dzieci.

Gdy zdarza się, że jakieś zobowiązania podatkowe zmarły pozostawia nieuregulowane, wówczas odpowiedzialność za nie zostają obciążeni spadkobiercy. Następuje to jednak po upływie 6 miesięcy od otwarcia testamentu i spadku. Jest to bowiem czas kiedy spadkobierca może go przyjąć bądź odrzucić.

Należy również pamiętać o uporządkowaniu spraw podatkowych za rok, w którym dana osoba zmarła. Zobowiązania podatkowe spadają bowiem na spadkobierców. Osoby te są uprawnione do złożenia zeznania podatkowego za zmarłego i nabywają też wszystkie możliwe ulgi i nadpłaty przysługujące spadkodawcy. Możliwe jest także wspólne rozliczenie podatkowe dla owdowiałego współmałżonka.

Są to sprawy, o których zapewne w chwili, gdy tracimy bliską nam osobę, nie myślimy. Ważne jest jednakże mieć na uwadze to, aby jeszcze bardziej nie zaszkodzić sobie nieznajomością prawa i przepisów. Jeśli dobrze będziemy się w nich orientować, możemy tylko skorzystać.

Pieniądze ponoć szczęścia niedaną, jednakże ktoś mądry uzupełnił to powiedzenie stwierdzeniem, że jednak dużo ułatwiają w życiu. Warto, więc znać wszystkie procedury i prawa oraz obowiązki, jakie nas obowiązują po śmierci bliskiej osoby. Należy pamiętać, że osoba ta była podatnikiem i obowiązywały ją w życiu pewne prawa, które należy zakończyć i uporządkować po śmierci, a to już leży w kompetencjach najbliższych osób pozostających przy życiu. Czasami można wiele na tym zyskać w formie materialnej, czasami wiele stracimy, jednakże jest to naszym obowiązkiem. Pieniądze przydadzą się chociażby do spraw związanych z pogrzebem i ułożeniem spraw spadkowych.

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 


Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwoń: 801 009 507


Infolinia czynna całą dobę.
Koszt połączenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora.

Mży


Komentarze