Urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby

Nie ulega wątpliwości, że mentalność Polaków w dziedzinie prawa pracy, w ostatnich latach, pewnie m.in. dzięki słynnej „Solidarności” została zmieniona na lepsze. Obecnie istnieją urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie i inne, które potrzebne są w życiu pracownika, ponieważ dotyczą istotnych spraw życiowych. Według polskiego prawodawstwa możliwe jest uzyskanie urlopu okolicznościowego np. z powodu śmierci bliskiej osoby.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w związku z pojawieniem się określonych okoliczności rodzinnych, powodujących powstanie prawa do tego zwolnienia. Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek może być dowolnie sformułowany, jednakże powinien on zawierać przyczynę oraz termin planowanego zwolnienia. 

W tym wypadku podstawę prawną stanowi rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W myśl paragrafu numer 15 tego rozporządzenia, pracodawca jest zobligowany udzielić pracownikowi dwa dni wolnego w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. W przypadku pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką, pracownikowi przysługuje dzień wolny. Za taki dzień wolny zwany urlopem okolicznościowym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które liczone jest zgodnie z przepisami określającymi zasady obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Taka oto odpowiedź nie wyczerpuje tematu. Jak zwykle, życie nastręcza nam inne, trudniejsze dylematy. „W przypadku, gdy pracownik jest po rozwodzie, a właśnie zmarła teściowa, czy przysługuje mi urlop okolicznościowy?” – pyta jeden z użytkowników popularnego forum prawniczego.

Tak! W przypadku, gdy osoba zmarła nie pozostawała pod opieką lub utrzymaniu pracownika, o podstawie, która stwierdza zasadność urlopu jest obecność między wymienionymi stronami więzów pokrewieństwa lub powinowactwa, ponieważ powinowactwo nie ustaje nawet pomimo rozwodu! Reasumując pracownikowi rozwiedzionemu przysługuje dzień wolnego.

Następnymi popularnymi pytaniami spotykanymi na forach zajmujących się tematyką prawa pracy są sprawy typowo kobiece, które często są pomijane w ustawodawstwie, przykład:Czy kobiecie, która urodziła dziecko i tym samym rozpoczęła urlop macierzyński, można udzielić i kiedy urlop okolicznościowy z okazji ślubu lub urodzenia się dziecka?

Niestety nie. Urlopu okolicznościowego nie można udzielić podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Możliwe jest skorzystanie z innych dni urlopu okolicznościowego, wtedy, gdy okoliczność ta wystąpi jeszcze w czasie urlopu, a udzielenie dni wolnych będzie wciąż miało uzasadnienie, po wykorzystaniu urlopu.

Przykład:  Urlop macierzyński/wychowawczy kończy się 23 kwietnia. Pracownica 21 kwietnia brała ślub. W związku z zaistniałą sytuacją może złożyć wniosek do pracodawcy o udzielenie jej dwóch dni z okazji ślubu, już po urlopie macierzyńskim, o ile termin wykorzystania tego wolnego pozostaje w związku czasowym ze ślubem, np. pracownica potrzebuje dzień wolnego, by uporządkować sprawy formalne/urzędowe.


Komentarze


justyna: hej, a co w przypadku konkubinatu?

19 marca 2012, godzina 09:43:53

mag: co z konkubinatem, a dokładniej śmiercią ojca/matki konkubenta/ konkubiny??

25 czerwca 2012, godzina 19:17:10