Manna z nieba

„Manna z nieba” to jeszcze jeden z licznych biblizmów funkcjonujących w języku polskim. Oznacza nieoczekiwany dar, niespodziewaną pomyślność losu. Utarł się również zwrot o zabarwieniu nieco ironicznym „żyć manną z nieba (albo manną Bożą), czyli utrzymywać się nie wiadomo z czego, nie mieć stałych, pewnych źródeł utrzymania ani dochodu.

Frazeologizm wziął swój początek ze Starego Testamentu. Po ucieczce z Egiptu naród izraelski błądził po pustyni. Brakowało tam jedzenia. Wtedy Bóg zesłał Izraelitom pożywienie: drobny, biały, słodki proszek o smaku placków z miodem. Izraelici nie wiedzieli, co to jest, pytali „man hu?”- co to jest? Stąd nazwano tę substancję manną.

Oczywiście istnieją teorie naukowców zgodnie z którymi ów proszek to wydzielina żyjących tam owadów lub pewna forma jadalnej żywicy z tamtejszej rośliny. Jakby nie było, dzięki niemu naród żydowski ocalał.

W Biblii jest o wiele więcej przykładów ingerencji Boga w sprawy ludzkie, w bieg zdarzeń. Choć Bóg obdarzył ludzi wolną wolą, nie pozostał wyłącznie biernym obserwatorem ich poczynań, obojętnym na to, co się dzieje.

Przede wszystkim sprawił, że Izraelici zostali uwolnieni z niewoli egipskiej. Sprowadził plagi, które sprawiły, że faraon zdecydował się posłuchać Mojżesza. Gdy Żydzi zostali uwolnieni, władca rozmyślił się i kazał ich ścigać. Jahwe sprawił, że rozstąpiło się morze i Izraelici zdołali uciec. Wojska faraona utonęły. Zesłał wspomnianą już mannę, dzięki której wędrujący lud przeżył. Ocalił Lota z pogromu Sodomy oraz Noego z potopu. Dzięki Jego mocy laska Mojżesza zmieniła się w żmiję.

Równie wiele przykładów niezwykłej Bożej mocy znajdujemy w Nowym Testamencie, w licznych cudach dokonywanych przez Jezusa. Dotyczyły one głównie uzdrawiania, wypędzania demonów oraz wskrzeszania zmarłych. Jezus miał dar czynienia cudów, ale nie chciał być postrzegany tylko przez ich pryzmat- jak cudotwórca, czy jakiś mag. Uleczone osoby prosił, by nie rozgłaszały tego i zachowały dyskrecję. Z tego też powodu nie zgodził się skoczyć z dachu świątyni, do czego próbował nakłonić Go szatan. Nie chciał bowiem używać daru Bożej mocy do zrobienia spektakularnego widowiska i tylko po to, by pokazać, że potrafi przezwyciężyć prawa fizyki, by udowodnić Bożą moc i jej potęgę.

Cuda czynione przez Jezusa miały dowieść, że jest prawdziwym Bogiem, oczekiwanym przez Izrael Mesjaszem. Według Ewangelii św. Jana Jan Chrzciciel był ciekaw, czy Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem i Mesjaszem, a gdy usłyszał o dokonaniach Chrystusa nie miał żadnych wątpliwości. Największym i najważniejszym cudem było zmartwychwstanie Jezusa. Zapowiedziało nieśmiertelność dla ludzkości po powtórnym przyjściu Zbawiciela i Sądzie Ostatecznym.

Moc przywracania zdrowia otrzymali również za sprawą Ducha Świętego uczniowie Jezusa. Trzeba jednak pamiętać, że uzdrawiającym jest zawsze Bóg, nie człowiek.

Generalizując, niezwykłe ingerencje Jezusa dotyczą: przywracania zdrowia np.: Mt 8,  2-3, 5-15; Mt 9,  2-7,20-22,32-33; J 4,  46-54;  Łk 14, 1-4;   Łk 17, 11-19;  Mk 7, 31-37 Mk 8, 22-26, panowanie nad zjawiskami przyrody  Mk 11, 20-26;    Łk5, 1-11;  Mt 8, 23-27; Mt 15, 32-381, przywracanie do życia

Biblia wielokrotnie mówi o wskrzeszaniu zmarłych przez Jezusa. Jezus napotkał żałobników koło miasta Nain. Okazało się, że zmarł jedyny syn wdowy. Widząc jej rozpacz, Jezus rzekł: „Młodzieńcze, mówię ci: Wstań!”. Mężczyzna ożył i usiadł ( Łk 7, 11-17).

Przywrócił do życia  córkę Jaira, przełożonego synagogi. Jezus odwiedził go w domu i dowiedział się o śmierci dwunastolatki. Podszedł do dziecka i powiedział: „ Dziewczynko, wstań!”( Łk 8, 40-56). Wskrzesił także swojego przyjaciela Łazarza w cztery dni po jego śmierci ( J11, 11-44).

Jezus mówił przecież: „ Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, gdy wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą Jego [ tj. Boga] głos i wyjdą” ( J 5, 28-29; Dzieje Apostolskie 24, 25 ). Jak mówi Ewangelia świętego Łukasza : „On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo to dla Niego wszyscy żyją” (Łk 20, 37-38).Także w Starym Testamencie czytamy: „Abraham liczył na to, że Bóg jest w stanie wzbudzić go [tj. Izaaka, syna Abrahama]nawet z umarłych” ( Hebrajczyków 11, 17-19).

Bóg objawia swoją moc i troskę o człowieka w wielu niezwykłych zjawiskach, cudach, niewytłumaczalnych zdarzeniach. Wpływa na losy pojedynczych ludzi i całych nacji. Nawet w sytuacjach bez wyjścia potrafi podsunąć rozwiązanie. Pamiętajmy jednak, że Boża moc objawia się zawsze i wszędzie, choćby w bogactwie gatunków flory i fauny, w ruchu gwiazd, w istnieniu świata. Doceńmy to.

 

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj się z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 


Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwoń: 801 009 507


Infolinia czynna całą dobę.
Koszt połączenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora.

Magdalena Majkowska


Komentarze