Wieczny odpoczynek

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków” Są to słowa modlitwy wznoszonej w intencji osób zmarłych ,w której prosimy o spokojny odpoczynek po ich śmierci. Modlitwa ta jest jedną z głównych odmawianych w kościołach. Jednak czy większość chrześcijan zna genezę i przesłanie tych słów.

Modlitwa „ Wieczny odpoczynek” pochodzi z czwartej i nie uznawanej za kanoniczną Księgi Ezdrasza. Jest to tekst starożytny i jako nieliczny tekst niepewnego pochodzenia wykorzystywany w liturgii kościoła chrześcijańskiego .Choć pierwotnie napisany został napisany w języku greckim, większość chrześcijan zna ją w języku łacińskim . Słowo „requiem” z łaciny na początku oznaczało wyłącznie zabawa czy relaks. Dopiero w czasie trwania poklasycznej łaciny słowo to nabrało znaczenia odpoczynek kojarzonego głównie z liturgią pogrzebu. Natomiast zdanie „ a światło wiekuiste” w obecnych czasach oznaczało by ciągłe , nieprzerwane. Czyli można tłumaczyć jako nieprzerwane światło a odnosząc do przesłania modlitwy „ ciągłą jasność, miłość od Boga”. Warto także zwrócić uwagę na to ,że modlitwa ta nie jest odmawiana tylko w chrześcijańskiej wierze .Także prawosławni , którzy wierzą tylko w Biblie hebrajską, modlitwą „wieczny odpoczynek” proszą o stawiennictwo za bliskimi zmarłymi. Można wywnioskować , że modlitwa ta ma w sobie dużo nadziei , dużo próśb osób żegnających zmarłych.

.Sam tytuł modlitwy jak i pierwsze słowa „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie” sugeruje o prośbie stawiennictwa za bliskie nam zmarłe osoby. Prosimy o ich „wieczny odpoczynek” czyli o to by zmarłe dusze mogły znaleźć ukojenie, bezpieczeństwo wśród Boskiej istocie przy jego boku. W dalszych słowach „ a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków” wznosimy prośby o to by zawsze świecił , odbijał się dla nich blask miłości i dobroci Boga , by nigdy go im nie zabrakło.

Wiele osób twierdzi także , że odmawiając ta modlitwę pomagamy osobom zmarłym spokojnie dojść do swojego miejsca po śmierci. Ich zdaniem słowa te pozwalają na spokojne pożegnanie się z życiem doczesnym i z bliskimi osobami. Inni chrześcijanie , którzy wierzą w życie „po śmierci” odmawiają tą modlitwę w momencie, gdy ich zdaniem dusza „błąka się” po między światem żywych a światem umarłych. Twierdzą , że odmawianie tych słów ułatwi , przyspieszy odnalezienie dogodnej drogi do spokojnego odejścia z tego świata. Także dla osób żegnających bliskich, modlitwa ”wieczny odpoczynek” pomaga w pogodzeniu się z utrata kogoś ważnego w życiu. Dzięki niej wierzą , że w jakiś sposób mogą przyczynić się do spokojnego odejścia do Boga. Również osoby nie do końca pewne swojej wiary , często odmawiają ta modlitwę i proszą o stawiennictwo za kogoś bliskiego . Wierzą , że słowa wypowiadane w tej modlitwie pomogą w spokojnym przejściu do nowego życia . Wierzą , ze ich zmarła bliska osobie osiągnie wieczny odpoczynek czyli świadome , dobrowolne zjednoczenie z Bogiem.

Dla osób wierzących czy też nie ważna jest świadomość , zmarła bliska osoba w ostatniej swojej podróży nie będzie sama. Chcą wierzyć , że za pośrednictwem tejże modlitwy taka osoba poczuje bliskość ,wstawiennictwo innych. Także ci , którzy pozostają tu na ziemi chcieliby wiedzieć ,że mają kogoś tzw. ”swojego anioła”, który ich wysłucha i w pewnym sensie pomoże. Wiele osób wierzy w to , że „ tam w niebie” ktoś nad nimi czuwa, pomaga. Dla wielu z nich takimi osobami są zmarła matka ,ojciec, przyjaciel dlatego modląc się ta modlitwą w pewien sposób chcą im podziękować za te stawiennictwo.

Intencja w jakiej wypowiadana jest modlitwa ”wieczny odpoczynek” może być różna. Może być to ostanie pożegnanie, podziękowanie, przypomnienie lub być po prostu codzienna modlitwa za innych zmarłych. Ważne jest jednak to by słowa „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków” były wypowiadane z zrozumieniem ich powagi , ich przesłania.


Anna Muszyńska  


Komentarze